Dopis ČMSCH k vyplnění Hlášení o počtu včelstev

Vážený chovateli včel, zasíláme Vám „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť předvyplněné údaji z ústřední evidence chovatelů, kterou pro MZe ČR na základě pověření spravuje ČMSCH, a. s., podle zákona č. 154/2000 Sb. Tento formulář Vám zasíláme jako podklad ke splnění Vaší povinnosti zaslat do ústřední evidence „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť“ ke dni 1.9.2021. Tuto povinnost VámPokračovat ve čtení „Dopis ČMSCH k vyplnění Hlášení o počtu včelstev“

Hlášení počtu včelstev a dotace 1.D 2021 do 15.9.2021

Vážení kolegové a kolegyně, opět se náš včelařský rok posunul k podzimu a s tím souvisí administrativní povinnosti, které všichni jistě znáte a pečlivě dodržujete, ale máme i nové členy, pro které to bude letos poprvé. Každý včelař je povinnen do 15.9. 2021 nahlásit počet včelstev na ČMSCH (ČESKOMORAVSKÝ SVAZ CHOVATELŮ), to lze udělat online.Pokračovat ve čtení „Hlášení počtu včelstev a dotace 1.D 2021 do 15.9.2021“