Média

Tento článek byl zveřejněn v Hostomických Listech a v Našich novinách:

Včely a včelaření.

Vážení spoluobčané,


o včelách, včelaření a hlavně o medu se v poslední době hodně mluví. Včelaření již není výsadou jen těch starších, ale stává se opět populární i pro mladé lidi, ať již ze zájmu o své okolí a přírodu nebo jen z touhy po medu od svých vlastních včel.

Vzhledem k tomu, že včelaři jsou nedílnou součástí života v obcích i ve městech, chtěl bych touto cestou našim spoluobčanům přiblížit několik základních informací o jejich činnosti.

Většinu drobných soukromých včelařů zaštiťuje Český svaz včelařů, z.s. se sídlem v Praze, pod tento svaz patří jednotlivé okresní a základní organizace (ZO) jako je třeba ta naše v Hostomicích.

Do této ZO patří včelaři z Hostomic, Běštína, Bezdědic, Lážovic, Neumětel, Nových Dvorů, Osova, Osovce, Radouše, Vinařic, Vižiny, Velkého a Malého Chlumce, celkem máme 54 členů, kteří se starají o 803 včelstev na 72 stanovišťích. Myslím si, že všem patří velký dík za příspění k péči o přírodu.

Věděli jste, že……Včela medonosná (Apis mellifera) je vedena jako hospodářské zvíře a každý chovatel je povinen se registrovat a každoročně aktualizovat údaje o počtu včelstev a jejich umístění.

Že včela létá rychlostí 30 km/h a během jednoho výletu navštíví přibližně 100 květů, a teď příklad: když 1 včela vyletí 10x za den je to již 1000 navštívených květů, když vyletí 10.000 včel za den, je to neuvěřitelných 10 milionů opylených květů za 1 den.

To je již hodně zajímavé a proto i když žihadlo zabolí, buďme ke včelám tolerantní a laskaví, zaslouží si to.

Za ZO Hostomice Martin Kareš, jednatel