Jak přezimovala včelstva, dotazník

Vážení přátelé,

pan Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., národní koordinátor COLOSS nás požádal o obeslání našich organizačních jednotek s upozorněním na článek, který najdete na našem webu – Jak vám přezimovala včelstva? – Český svaz včelařů (vcelarstvi.cz).  
Čím více včelařů se zapojí do monitoringu úspěšnosti zimování včelstev a vyplní příslušný dotazník, na který je v článku odkazováno, tím více budou mít výsledná čísla vypovídající schopnost.S pozdravem
Mgr. Jarmila Machová předsedkyně Českého svazu včelařů, z.s.predseda@vcelarstvi.cz775190361
Vyřizuje: Linda Hladíková

sekretářka tajemníka



Český svaz včelařů, z. s.

Křemencova 8

115 24 Praha 1

tel: 222 515 512

mailto:hladikova@vcelarstvi.cz