Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroazy

https://vcelarizohostomice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Metodicky_pokyn_SVS_pro_chovatele_vcel_k_prevenci_a_tlumeni_varroazy-1.pdf

Vážení kolegové a kolegyně, v rámci odkazu na tento metodický pokyn, je i příloha č.2 o záznamu léčení včelstev, který si je povinen každý včelař vést a případně předložit při kontrole SVS.