Dopis ČMSCH k vyplnění Hlášení o počtu včelstev

page1image45270448

Vážený chovateli včel,

zasíláme Vám „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť předvyplněné údaji z ústřední evidence chovatelů, kterou pro MZe ČR na základě pověření spravuje ČMSCH, a. s., podle zákona č. 154/2000 Sb.

Tento formulář Vám zasíláme jako podklad ke splnění Vaší povinnosti zaslat do ústřední evidence „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť“ ke dni 1.9.2021. Tuto povinnost Vám ukládá vyhláška č. 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška ukládá povinnost hlášení zaslat do 15.září 2021.
Ke splnění této povinnosti využijte některý z možných způsobů k zaslání hlášení uvedených dále.

1. z WEB formuláře

Zaslání hlášení prostřednictvím WEB formuláře na adrese: https://eagri.cz/HlaseniVcely

K zaslání hlášení z WEB formuláře nepotřebujete uživatelský účet k Portálu farmáře, ale použijte Vaše registrační číslo včelaře a kód hlášení uvedený v zaslaném formuláři, nebo v e-mailu. Každý včelař má přidělen vlastní jedinečný kód hlášení platný jen pro daný rok.

2. Portálu farmáře

Pokud máte zřízen uživatelský účet k Portálu farmáře, můžete hlášení odeslat odsud.

3. zasláním doplněného formuláře

V tomto případě proveďte kontrolu registrovaných údajů. Pokud je některý z údajů uveden nepřesně nebo se změnil, vytištěný údaj škrtněte a čitelně vepište údaj správný.

!!! Věnujte pozornost kontaktním údajům ( telefonní číslo, e-mail, kontaktní adresa) a opravte je, pokud nejsou aktuální.

!!! Pokud je kontrola parcely v tabulce stanovišť ve sloupci „Parc. typ“ vyhodnocena „!“ či „?“, tedy jako nevyplněná či v uvedeném katastru nenalezená, je třeba opravit číslo parcely včetně čísla za lomítkem.

V případě chyby v parcelním čísle Vás budeme kontaktovat za účelem opravy.

Do formuláře prosíme, čitelně zapište skutečný počet včelstev, které jste na jednotlivých stanovištích měli ke dni 1. září 2021, připište nová stanoviště a nepoužívaná stanoviště přeškrtněte.

Pokud již včely nechováte, prosíme, vraťte obdržený formulář s poznámkou „nevčelařím“. Zkontrolovaný, doplněný a podepsaný formulář odešlete na ČMSCH, a.s.:

 • –  přímo na níže uvedenou adresu
 • –  případně čitelně oskenované na e-mailovou adresu uevcely@cmsch.czUpozornění: od roku 2022 již nebude možné zaslat „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1.9.“ e-mailem. Jde o elektronickou komunikaci a alternativou toho je WEB formulář.Další informaceDle vyhláška č. 136/2004 Sb.. ,§ 2, písmeno n) definuje včelstvo: Včelstvo je společenstvo včel, schopné přezimovat, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 × 24 cm; odlišná míra rámků se přepočítává. Počet včelstev v hlášení tedy uvádějte dle této definice.Ověření přijetí Vašeho hlášení:
  Od 25.8.2021 
  budete mít možnost si na stránce WEB formuláře přes nabídku: Hlášení včelaře -> Zjistit stav hlášeníověřit, zda jsme přijali a případně zda je již zaevidováno Vaše hlášení zaslané poštou nebo e-mailem.V jakémkoli dalším styku s ústřední evidencí používejte přidělené registrační číslo včelaře a přidělená registrační čísla jednotlivých stanovišť.V případě, kdy od Vás nedostaneme 3 roky v řadě „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť, budeme mít za to, že již nevčelaříte, Vaše registrace bude ukončena a již Vám nebudeme zasílat přehled stanovišť.V případě jakékoli nejasnosti se obraťte na odpovědnou pracovnici ČMSCH a.s. Evu Zelenkovou (tel.: 257 896 210) nebo pište na e-mailovou adresu uevcely@cmsch.cz , případně se obraťte na naši informační službu (tel.: 257 896 212, 257 896 335, 257 896 264).
 • Českomoravská společnost chovatelů, a. s. ústřední evidence včel
  Benešovská 123
  252 09 Hradištko