Úvod

Vítejte na našich stránkách.

Včelařství je jeden z nejstarších oborů lidské činnosti. Předmětem je chov včely medonosné. Výstupními produkty jsou med, vosk, propolis, pyl, mateří kašička a včelí jed. Významným výstupem včelařské činnosti je též opylení rostlin. 

Rádi bychom poskytli informace o včelařství. Pro začátečníky i pokročilé.

Novinky

Včely jsou zajímavá kniha. Otevři ji a uvidíš, co všechno se ti postupně bude objevovat.

VILÉM MRŠTÍK

Ze včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než zmnoha knih učených.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ

Včelaři

Registrovaných včelařů
Stanovišť
Včelstev

Užitečnost včelařství, v němž mnohý přičinlivý poddaný nalezl čistý a jistý zdroj k zapravení dávek státu potřebných, pohnula naši mateřskou starostlivost, abychom tomuto důležitému odvětví hospodářskému věnovali zvláštní pozornost a podporu a v našich zemích postupně je zvelebovali a šířili.

Marie Terezie

Na světě jsou dvě největší záhady života, člověk a včely. Starší jsou včely.

Wilhelm Bolsche

Chválili bychom pracovitost včel, kdyby jejich med nebyl sladký?

Veleriu Butulescu